Λάζαρος Παπαγεωργίου

Πνευμονολόγος Λιβαδειά

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Η μέτρηση των αερίων του αρτηριακού αίματος είναι εξαιρετικά χρήσιμη στην αξιολόγηση και παρακολούθηση των νοσημάτων του αναπνευστικού.

Η ανάλυση των αερίων, οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα (για την ακρίβεια των μερικών πιέσεων τους PO2 και PCO2) που περιέχονται σε δείγμα αρτηριακού αίματος πραγματοποιείται γρήγορα και αξιόπιστα στο ιατρείο αλλά και κατ’ οίκον με τον αναλυτή epoc blood analysis.