Λάζαρος Παπαγεωργίου

Πνευμονολόγος Λιβαδειά

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ- ΜΕΤΡΗΣΗ  CO  (μονοξείδιο του άνθρακα)

Στο ιατρείο γίνεται πλήρης έλεγχος του βαθμού εξάρτησης από τη νικοτίνη του τσιγάρου και του βαθμού ετοιμότητας για τη διακοπή, ιατρικό ιστορικό, λειτουργικός έλεγχος της αναπνοής.

Ειδικές εξετάσεις με ερωτηματολόγια, πρόληψη υποτροπών και αντιμετώπιση των συμπτωμάτων στέρησης που προκαλεί η εξάρτηση από τη νικοτίνη και η αποχή από το κάπνισμα.

Επιπλέον το ιατρείο διαθέτει ειδική συσκευή CO monitor της carefusion για μέτρηση τωνεπιπέδων του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) στον εκπνεόμενο αέρα, τα οποία είναι αντιπροσωπευτικά των επιπέδων του μονοξειδίου στο αίμα (καρβοξυαιμοσφαιρίνη).

Πρόκειται για μία εξέταση γρήγορη, ανώδυνη και εύκολα αναπαραγώγιμη.

Χρησιμοποιείται σαν ένα επιπλέον εργαλείο στη διακοπή του καπνίσματος, αλλά και σε περιπτώσεις που υπάρχει υποψία δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα (πυρκαγιές, ατελής καύση ξύλου ή κάρβουνου σε κλειστούς χώρους).

Η συσκευή αυτή επιτυγχάνει την αντικειμενική εκτίμηση των επιπέδων του μονοξειδίου του άνθρακα στον εξεταζόμενο, τον βαθμό εξάρτησής του από το κάπνισμα αλλά και το βαθμό επιτυχίας του προγράμματος διακοπής καπνίσματος.

Εφόσον τα επίπεδα του μονοξειδίου του άνθρακα παρουσιάζουν μείωση με την πάροδο του χρόνου, δίνεται ένα επιπλέον κίνητρο στον καπνιστή να συνεχίσει την προσπάθειά του για απεξάρτηση από τη νικοτίνη.

Μία επιπλέον λειτουργία της συγκεκριμένης συσκευής είναι να υπολογίζει το ποσοστό κινδύνου για επιπλοκές ( γέννηση λιποβαρών και πρόωρων νεογνών, ενδομήτριου θανάτου, σύνδρομο αιφνιδίου βρεφικού θανάτου, εμφάνιση άσθματος κτλ) που διατρέχει το έμβρυο όταν η μητέρα καπνίζει  κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ώστε να καταλάβει και η ίδια ότι η διακοπή του καπνίσματος είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για το μωρό της.