Λάζαρος Παπαγεωργίου

Πνευμονολόγος Λιβαδειά

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Η παλμική οξυμετρία εκτελείται για να εκτιμηθεί το επίπεδο του οξυγόνου στο αίμα.

Πρόκειται για μια σύντομη διαδικασία, απλή και ανώδυνη, το αποτέλεσμα της οποίας χρησιμοποιείται σαν γενικός δείκτης της μεταφοράς του οξυγόνου στους περιφερικούς ιστούς.

Δεν υποκαθιστά τα αέρια αίματος διότι δεν παρέχει καμία ένδειξη για άλλες πολύ χρήσιμες παραμέτρους της αναπνευστικής λειτουργίας (PH, Διοξείδιο του άνθρακα, ηλεκτρολύτες κ.α.)