Λάζαρος Παπαγεωργίου

Πνευμονολόγος Λιβαδειά

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Η σπιρομέτρηση είναι μία πολύτιμη εξέταση ελέγχου της αναπνευστικής λειτουργίας.

Στο ιατρείο πραγματοποιείται σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής, καμπύλη ροής-όγκου.

 

 

Οι τιμές που μετρώνται με την σπιρομέτρηση εκφράζονται σε ποσοστό συγκριτικά με τις προβλεπόμενες τιμές για το συγκεκριμένο άτομο που εξετάζεται ( με βάση το φύλο, την ηλικία, το βάρος, το ύψος ακόμα και τη φυλή).

Οι κυριότερες τιμές που αξιολογούμε είναι:

  • FΕV1 : ο όγκος αέρα που εκπνέεται βίαια το πρώτο δευτερόλεπτο
  • FVC : δυναμικά εκπνεόμενη ζωτική χωρητικότητα
  • Ο λόγος τους FEV1/FVC (λόγος Tiffeneau)
  • PEF : η μέγιστη εκπνευστική ροή
  • FEF 25-75: δυναμικά εκπνεόμενη ροή στο 50% της FVC