Λάζαρος Παπαγεωργίου

Πνευμονολόγος Λιβαδειά

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Τα αέρια αρτηριακού αίματος είναι μία απλή εξέταση η οποία πραγματοποιείται με λήψη αρτηριακού αίματος για να καθοριστεί εάν υπάρχει κάποια διαταραχή στην ποσότητα του οξυγόνου (PO2 ) ή του διοξειδίου του άνθρακα (PCO2) στο αίμα που μπορεί να υποδεικνύει βλάβη στους πνεύμονες, στην καρδιά, στους νεφρούς ή ακόμα και στον εγκέφαλο.

Παθήσεις όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, η καρδιακή ανεπάρκεια, η νεφρική ανεπάρκεια, η παρόξυνση άσθματος, διαταραχές του ύπνου και πολλές σοβαρές λοιμώξεις μπορεί να επηρεάσουν τις τιμές των αερίων του αίματος ή τη λεγόμενη οξεοβασική ισορροπία.

Όταν τα επίπεδα του οξυγόνου στο αίμα είναι πολύ χαμηλά σε σχέση με τα μέσα επίπεδα ενός υγιούς ανθρώπου, αυτό μπορεί να αποτελεί σημείο υποξίας, δηλαδή ο οργανισμός να δυσκολεύεται να παραδώσει οξυγόνο σε όλα τα κύτταρα, στους ιστούς και στα όργανα και απαιτείται χορήγηση οξυγόνου, που εξαρτάται από την κρίση του ιατρού για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.